Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
4.Топъл обяд

Социалната услуга се предоставя в рамките на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Аксаково” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Потребители на услугата са най-бедните и бездомни лица на територията на община Дългопол.