Потърсете в сайта
Социални услуги
Електронни услуги
3.Домашен помощник

“Домашен помощник“ е в подкрепа на  самостоятелността на потребителя, при изпълняване на ежедневни битови дейности в домашна среда.